Tjänsteutlåtande - Redovisning av allmänna handlingar för

8895

Allmän handling lagen.nu

Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga. Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne.

  1. Balzac milwaukee
  2. Raddningstjansten skane nordvast larm
  3. Modern logistik - för ökad lönsamhet
  4. Starta eget ideer

Nedanstående är exempel på sådana och som således inte behöver registreras. Om det bedöms nödvändigt för förstå-elsen av ett ärende bör en handling dock registreras. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

Reglerna för att fastställa ursprunget i samband med dessa handelspolitiska åtgärder kallas för allmänna … allmänna handlingar i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun myndigheten i icke autenticerad form om en autenticerad handling med samma innehåll har inkommit i ett senare skede När ärendet avslutats Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är … En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna.

Icke allmän handling

Handlingar som inte är allmänna Rättslig vägledning

Icke allmän handling

10 feb 2021 Detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Undantaget gäller vanligtvis inte heller när allmän väg ligger mellan  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Allmänna handlingar.

Icke allmän handling

Här rör man sig i praktiken i gränslandet mellan att gallra, med kort frist, om det är att betrakta som en allmän handling och att betrakta det som en enskild handling med stöd av biblioteksundantaget. 2.2 Icke allmän handling Handlingar och brev ställda personligen till en tjänsteman anses inte som allmänna handlingar om de inte rör ett ärende eller fråga som rör myndigheten. De anses inte heller som allmänna om de är ställda till tjänstemannen i egenskap av t.ex. politiker eller facklig företrädare. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Avdragsförbud för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
Ont på höger sida av magen när jag hostar

Icke allmän handling

Ej hemlig. Hemlig.

Därmed har du rätt att läsa dem. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga  Enligt OSL ska allmänna handlingar registreras så snart de inkommit eller upprättats hos en myndighet.
Hur länge gäller riskutbildning mc

adobe video editor
biological anthropology
mur af natursten
kristian holm
franska lexikon med uttal
kvinnokliniken ryhov

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

Här rör man sig i praktiken i gränslandet mellan att gallra, med kort frist, om det är att betrakta som en allmän handling och att betrakta det som en enskild handling med stöd av biblioteksundantaget. 2.2 Icke allmän handling Handlingar och brev ställda personligen till en tjänsteman anses inte som allmänna handlingar om de inte rör ett ärende eller fråga som rör myndigheten. De anses inte heller som allmänna om de är ställda till tjänstemannen i egenskap av t.ex. politiker eller facklig företrädare. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.