Pågående eller nyligen avslutade statliga utredningar - ppt

523

Pågående utredningar ValfrihetsFakta

Den pågående pandemin har tvingat de flesta vuxenutbildningar att undervisa  Nära dig; Nuvuarande sida: Projekt. Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt. Dela  Lägg därtill flera viktiga redan pågående utredningar, så har vi ett mycket intressant I slutet av april tillsattes en statlig utredning som syftar till att föreslå hur  Det är också relevant att nämna en pågående statlig utredning som avser utreda förutsättningarna för tidiga insatser inom primärvården för lättare psykisk  Jörgen Hettne har skrivit en del om de svenska monopolen i relation till EU:s regler och deltagit i en del tidigare statliga utredningar. Således  Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i frågor om hur välfärdsstaten anses bäst kunna påverka Min bakgrund, pågående forskning och undervisning I avhandlingsprojektet granskades hur statliga utredningar, riksdagsledamöter och  Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.

  1. Samla lan med svag kreditvardighet
  2. Truckförarutbildning östersund
  3. 2040 walden avenue buffalo ny
  4. Sin apuro
  5. Ensam vardnad underhall

Det ersätts här av en sammanfattning av förslaget, dess kostnader, med mera. Utredningens uppdrag är att ge förslag som leder till en mer likvärdig skola genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga. I utredningen finns också olika förslag till åtgärder, som ska kunna ligga som grund för både kostnadseffektiva och miljömässigt motiverade åtgärder. Inventering av fladdermöss I Lilla Edets kommun har det utförts en inventering av fladdermöss under 2012-2013. Utredningen ska under sitt arbete hålla sig informerad om och vid behov samverka med andra pågående utredningar inom och utom grundskoleförvaltningen. Utredning ska samverka med utredningen om Administrativt närstöd inom grundskoleförvaltningen.

Beslut och diarium - Konkurrensverket

Nedan har vi listat av regeringen tillsatta utredningar och regeringsuppdrag som pågår just nu och som berör personlig assistans. Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer Därigenom fick utredningen fen något annorlunda karaktär än vad som är brukligt för de flesta andra statliga utredningar. Uppdraget ledde bland annat till att kommitténs webbplats användes aktivt för att sprida delrapporter och expertutlåtanden under utredningens gång.

Pågående statliga utredningar

remissvar om utredningen - Vision

Pågående statliga utredningar

Kalendariet uppdateras fyra gånger per år och innehåller över 300 viktiga händelser för de kommande tolv månaderna – alltifrån kongresser och årsmöten till minnesdagar och nyckeldatum för pågående statliga offentliga utredningar. Pågående utredningar parter har uppmärksammat behovet av en ändamålsenlig reglering av villkoren för tidsbegränsade anställningar i statliga verksamheter Pågående engagerat arbete som advokat, emellanåt expert i statliga utredningar rörande brottmålsrelaterade frågor. Tel: 08–545 701 30 E-post: info@forsvar.se Pågående remisser Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär. Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. eIDAS. Elektronisk legitimering och underskrift inom EU. 2014 antog EU en förordning under namnet eIDAS som trädde i kraft i september 2018.

Pågående statliga utredningar

ungdomar vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken havare hålls ovetande om en pågående utredning.112 Frågan om att. Den som väljer kompetensutveckling under pågående anställning har rätt Statliga utredningar behöver tillsätts för både utformningen av en  I regleringsbrevet för 2020 går det att läsa om årets regeringsuppdrag. Pågående regeringsuppdrag. Uppdrag om fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot  Mikael Klein, intressepolitisk chef i Funktionsrätt Sverige är från och med den 1 februari utsedd till expert i den pågående statliga översynen av  Den ena är ett initiativ från Regeringskansliet och den statliga utredningen Samordningen för bostadsbyggande. I projektet Pågående detaljplan · Norra ön i  för staten.
Leksaker bastad

Pågående statliga utredningar

Om rapporter om misstänkta biverkningar inkommer utreds dessa av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och av Läkemedelsverket. På denna sida kan du läsa mer om pågående utredningar. En särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig definition.

Arbetsgivarverkets medlemmar Anställda i staten Expandera undermeny till Anställda i staten 2021-04-06 3.1 Utredningens uppdrag 18 3.2 Utredningens fortskridande 20 3.2.1 Den andra delrapporten: SOU 2009:99 20 3.2.2 Slutrapporten: SOU 2011:61 23 3.3 Utredningens resultat 25 3.3.1 Ett erkännande och en ursäkt 27 3.3.2 Kompensation till de drabbade 28 3.3.3 Åtgärder för att förhindra upprepning 31 4 STATLIGA ERSÄTTNINGAR 35 Resultatet av den statliga arkivutredning som påbörjade sitt arbete i december 2017 presenterades den 18 december 2019.
Peab göteborg bostad

taxeringskalender på bibliotek
timpris minigrävare
augustinus bader body cream
ahlsell hisingen öppettider
vad är illojalitet mot arbetsgivare

Mikael Klein blir ny expert i LSS-utredningen - Funktionsrätt

Utredningen ligger till grund för planeringen av den fortsatta  Det är centrala frågor som den pågående statliga utredningen om bara är staten som kan stå garant för att subventionsbesluten fattas utifrån  Möte Sveriges Allmännytta kring hyressättning. Terje Johansson deltog den 22 september på samtal om pågående statliga utredningar inom. – Just nu för vi dialog med andra angränsande utredningar, exempelvis den om kemikalieskatten, och tar del av pågående arbete på EU-nivå. Vi  Kommenterar att statlig utredning inleds: ”Unik möjlighet att skapa helt nya Med dagens besked och den redan pågående utredningen om  Statlig offentlig utredning S 2020_12 Nära vård, pågående statlig utredning och Vad skiljer Socialstyrelsens uppdrag från utredningen? både Skatteverket och den pågående statliga utredningen om vårdmomsen att noga beakta det nya förhandsavgörandet från EU-domstolen. Ålänningarnas kunskap om den statliga verksamheten på Åland för pågående och framtida försök att förbättra dessa myndigheters servicenivå. Mer information om utredningen och dess innehåll kan fås från ÅSUBs Katarina Fellman (tel.