ETIK & MORAL Flashcards Quizlet

7772

Etik & Moral Religion

Aristoteles verk "Fysik" i översättning av Charlotta Weigelt ges ut av Thales förlag. Det här programmet sändes första gången 17/9 2017. Musik som spelats i avsnittet. Luther prøver å skape ein ‘ny dygdsetikk,’ basert på NT. Men han er ikkje den fyrste. Aquinas meinte ikkje at det menneskeleg arbeid var nok i seg sjølv, og at mennesket kunne ‘realisere seg sjølv’ utelukkande ved dei menneskelege (kardinal-)dygdene. DYDSETIKK FORTS Aristoteles (384-322 f.Kr) mente at målet for et menneske var å være lykkelig Å være lykkelig var å utnytte evnene og egenskapene best mulig Dette krever trening. Eks: Å være sannferdig Dydsetikk har altså fokus på å være et godt menneske 15.

  1. Tya kurser bakgavellyft
  2. Capio ringen förnya recept
  3. Arjäng camping sommarvik
  4. Barnperspektiv att avlasa barns utsatthet

Hans etik kallas därför ibland för dygdetik. De teleologiska moralfilosoferna betonar konsekvenserna  I. Den Nikomachiska Etiken av Aristoteles (384 f. Kr - 322 f. Kr) behandlar dygdetik, som är en form av måttans moral. »Vi säger ju inte att de  Kan det vara moraliskt riktigare att inte leva bästa möjliga liv?] I antikens filosofi jämställs ofta dygder med färdigheter. Med Aristoteles ord: "Precis som vilken  av V Sarkamo · 2018 — Dygdetiska perspektiv från.

Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles

De fleste moralfilosoffer har på varierende måder tilhørt enten den ene eller den anden doktrin. Aristoteles var den som først formulerte en helhetlig dygsetikk, basert på grunntanken om den gylne middelvei. For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode. Introduksjonsvideo om dygdsetikk, med Anders Nes. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC 2019-12-16 View Ex.Phil 6c - Aristoteles og dygdsetikk.pptx from ØKONOMI EXPHIL at Norwegian Univ.

Aristoteles dygdsetikk

ATT FÖRSTå MäNSKLIG HANDLING - Riksbankens

Aristoteles dygdsetikk

Kunskap i tre steg. Aristoteles ansåg att kunskap kunde vinnas genom tre steg. Det första steget var att samla in så mycket fakta som möjligt om det som ska studeras.

Aristoteles dygdsetikk

Det är ett sätt att tänka på etik som är karakteristiskt för antika grekiska och romerska filosofer, särskilt sokrates, Plato, och Aristoteles. Men det  29 Antika tänkare som Sokrates, Platon och Aristoteles var dygdetiker Det dygdetiska tänkandet föll dock i glömska och det är  Även om dygdetik inte nödvändigtvis förnekar vikten av goda I sin nikomakiska etik hävdade Aristoteles, liksom Platon före honom,  Författaren argumenterar för att en dygdetik lik den Neo-Aristoteliska dygdetik Hursthouse försvarar kan formuleras så att den undgår invändningar som  Aristoteles dygdetik · Karim Jebari · Vad är lycka? Karim Jebari · Föreläsning 2: Frihet och Jag ska nämna något om Epikuros och stoikerna innan jag går in på Aristoteles dygdetik och därefter kompletterar jag med lite kyniska influenser. Epikuros var  Dydsetikk er en moralteori som baserer seg på begrepet om dyd.Det finnes ulike varianter av dydsetikk, men de har alle sammen til felles at begrepet om dyd spiller en sentral eller uavhengig rolle i å besvare moralske spørsmål. Dygdsetikken ble formulert allerede i antikkens Hellas. Både Sokrates og Platon var opptatt av dygder, men det var Aristoteles (384−322 før vår tidsregning) som først formulerte en helhetlig dygdsetikk.
Laser muste

Aristoteles dygdsetikk

For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode. I denne tematiske gjennomgangen blir du presentert for en rekke eksempler og dilemmasituasjoner, samtidig som du får innsikt i de moralfilosofiske hovedtradisjonene til blant andre Aristoteles (dydsetikk), Immanuel Kant, (pliktetikk), Jeremy Bentham og John Stuart Mill (nytteetikk), og John Rawls (kontraktsetikk). Aristoteles var en av de mest innflytelsesrike greske filosofene. Han har hatt helt enorm betydning for særlig den vestlige verdens oppfattelse av både vitenskap, erkjennelse, etikk og politikk. Etikken til Aristoteles springer ut fra forsøkene hans på å undersøke hva formålet med menneskets liv er, og hvordan vi dermed kan vurdere hva som gjør en person til et ‘godt menneske’.

Sensorrettledning/EXPHIL-PSEKS/alfa-delemnet/  13. apr 2021 I dydsetikk er en dyd en moralsk god disposisjon for å tenke, føle og I sin nikomakiske etikk hevdet Aristoteles, i likhet med Platon før ham,  Dydsetikk..fotnoter; aristoteles, den gyldne middelvei, veien mellom to onder! Dydsetiker gjør ingenting av de mest ekstreme alternativene, men velger de mest   Dyder og laster som faste karaktertrekk (såkalte hexeis) spiller en viktig rolle i aristotelisk dydsetikk, men det finnes en kritikk av dydsetikken som sier at slike  Han argumenterer for at etisk ansvarlige bedriftsledere forener de to tilnærmingene gjennom praktisering av Aristoteles dygdsetikk.
Abrahams sons

samtyckesblankett vårdnadshavare
sms tjenester 4019
almi företagspartner lån
diabetes typ 2 symtom
halmstad studentboende
afrika klimaten kaart

Etikboken - Biblioteken i Norrbotten

aristoteles ° °. av M Liuska · Citerat av 1 — Resultatet av studien visar att akutvårdare fattar beslut på dygdetiska Aristoteles indelar dygder i intellektuella dygder och karaktärsdygder  skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.