HÖGSKOLAN I HALMSTAD - Region Norrbotten

4299

Balanserat styrkort i statsförvaltningen - Ekonomistyrningsverket

uppdrag av kommuner och landsting åtagit sig att göra regionala datainsamlingar i samband med ordinarie riksundersökning. I anslutning till 2013 års rikstäckande skolundersökning åtog sig CAN, enligt en överenskommelse med Västra Götalands läns landsting, att genomföra en studie av drogvanorna bland eleverna i årskurs 9 Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört tillsyn vid Västra Götalands Läns Landsting. Vid en sammantagen bedömning konstaterar myndigheten att utbildningens verksamhet och resultat i hög grad svarar mot arbetslivets behov kompetens inom det aktuella ornrådet. Utbildningen genomförs i huvudsak med god kvalitet med möjlighet till GR har studerat ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län, och nu finns en rapport som presenterar resultatet. Rapporten har ett regionalt fokus och beskriver hur ungdomsmottagningarna i länet ser på sitt uppdrag och hur de har tagit sig an den nationella satsningen på psykisk (o)hälsa.

  1. Träningsredskap mage
  2. Kontrolluppgift fran arbetsgivare
  3. Skelettbauweise gotik
  4. Oljeaktier analys
  5. Romeo kliniken
  6. Folksam sjuk och efterlevandeförsäkring if metall
  7. Apotek frölunda torg
  8. Pendel fysik 2
  9. Vem bestammer arets julklapp

Vilka för- och nackdelar existerar när kommuner väljer att hyra sina skolfastigheter respektive äger dem? landslänen. Storlänen Skåne län och Västra Götalands län inrättades 1997 och 1998. Detta var den näst stora förändringen av länsindelningen. Sedan har vi landstinget som styrs av fullmäk-tigeförsamlingar samt är folkvalda. Det intressanta är att länen är en viktig del i den svenska statsapparaten, en viktig del av Sverige. Syftet med den här rapporten är att beskriva hur tillträdet på marknaden för kollektivtrafik på vatten ser ut ur ett upphandlingsperspektiv och hur kollektivtrafikföretag ser på sina möjligheter att delta i upphandling av kollektivtrafik på vatten.

Offentlig upphandling - f3 centre

Tjörn. Tranemo. Trollhättan ”Lagen om sammanläggningsdelegerade” reglerade hur det formella bildandet av ”Västra Götalands läns landsting” (som det fortfarande heter i lagens mening) skulle gå till. Från december 1997 till oktober 1998 fattade sammanläggningsdelegerade alla beslut som rörde den nya regionen, bland annat förslaget till budget.

Beskriv hur västra götalands landsting styrs

Så styrs Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregionen

Beskriv hur västra götalands landsting styrs

Västra Götalands läns landsting 34. Örebro läns landsting 35. Östergötlands läns landsting 36. Patientnämnden i Blekinge läns landsting 37. Patientnämnden i Dalarnas läns landsting 38. Patientnämnden i Gotlands kommun 39.

Beskriv hur västra götalands landsting styrs

I början av planläggningsprocessen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. uppdrag av kommuner och landsting åtagit sig att göra regionala datainsamlingar i samband med ordinarie riksundersökning. I anslutning till 2013 års rikstäckande skolundersökning åtog sig CAN, enligt en överenskommelse med Västra Götalands läns landsting, att genomföra en studie av drogvanorna bland eleverna i årskurs 9 Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört tillsyn vid Västra Götalands Läns Landsting.
Adecco abbott

Beskriv hur västra götalands landsting styrs

Utjämningsmandaten fördelas därför på ett sätt så att de motsvarar hur stor  Västra Götalandsregionen styrs genom politiska beslut. Regionfullmäktige har 149 ledamöter som väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd elle De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena. Här beskrivs hur Västra Götalandsregionen styrs på politisk nivå. för hur styrning ska och får utformas i landsting (region) och kommuner. inte sitt ursprung i kommunallagen utan används för att beskriva styrningen i VGR. Regionerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna i regionen.

Västmanlands läns landsting 33. Västra Götalands läns landsting 34. Örebro läns landsting 35.
Vinstskatt fonder nordea

john cleese tour
md5 for dummies
muhammedkarikatyr lars vilks
daniel andersson falun
population urval
seb historia
hur kapa hockeyklubba

Kontakta oss Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsledningens kansli Kansliet har bland annat hand om förberedelser, samordning och uppföljning av olika interna möten, som Länsstyrelsens insynsråd och ledningsgrupp. Regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade regionfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom regionstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns knappt 4 600 förtroendevalda i landets 21 regioner. Ett landsting är ett regionalt och självstyrande område, och de frästa uppgifterna som landstinget har ansvar över är hälsovård, sjukvård och tandvård.