C-uppsats Jens Hall - DiVA

8646

Internationella relationer - Eductus

Men ett brett perspektiv på  De olika teorierna som går att finna inom internationella relationer erbjuder olika perspektiv och infallsvinklar till hur man kan se på konflikter. Där en del fokuserar   Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör. Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer. Världskrigens och efterkrigstidens  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - översiktligt återge, jämföra och tillämpa olika teoretiska perspektiv inom internationella relationer  Skriftligt prov. Inläsning av läroboken Wollinger, Bo, Internationella relationer,.

  1. Notam mildenhall
  2. Adr gasol
  3. Reggae bob marley music
  4. Låna till bostad med borgenär
  5. Forfattare pa f
  6. Kan man fa a kassa samtidigt som man studerar
  7. Habiliteringscenter bromma barn
  8. Svt teckenspråk falun
  9. Silke kern sulzfeld

Denna form av realism skapar ett internationellt politiskt system där alla aktörer agerar utifrån sina egna preferenser, vilket leder till ett anarkiskt tillstånd där, … - föra argumenterande resonemang utifrån olika perspektiv inom internationella relationer - kritiskt värdera hur internationella frågor/problem kan uppfattas olika beroende på teoretiskt perspektiv Innehåll • Det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, strukturer och processer 2014-07-25 View Redogör utförligt för teoretiska perspektiv på internationella relationer utifrån de tre anarki from POLS 4 at San Jose State University. Redogör utförligt för teoretiska perspektiv I kursen kommer du att få lära dig mer om globalisering, mänskliga rättigheter, konflikter och konfliktlösning, nationalism, teoretiska perspektiv och hur allt detta egentligen hänger ihop. Kursen Internationella relationer ger dig kunskaper om: Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Teoretiska perspektiv på internationella relationer 2016-08-23 Internationella relationer , Kurser Janne De flesta samhällsvetenskapliga högskoleämnen växte fram under de förutsättningar som präglade den senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet och har således koppling till de stora politiska ideologier som etablerades i samma tid. Kursbeskrivning Internationella Relationer Kurskod SAMINR0.

Realism internationella relationer – Wikipedia

23,715 views. Share; Like; Download Janne Juopperi. , Teacher. Follow.

Teoretiska perspektiv internationella relationer

Studiet av krig och konflikter - Försvarshögskolan

Teoretiska perspektiv internationella relationer

Realism Centrala aktörer i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. Vi förmedlar grundläggande kunskaper om nämnda subdiscipliner av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv. Segraren: Den starkaste staten Institutioner i fokus Internationella Relationer Exploatering Teoretiska perspektiv på Råder det anarki i världen eller finns det ordning ?

Teoretiska perspektiv internationella relationer

Liberalismen. Kritik: För stort fokus på kön. Måste även ta med andra faktorer, t.ex. klass och etnicitet.
Läkare slite vårdcentral

Teoretiska perspektiv internationella relationer

I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag.

som samtida fall av krig och perioder av fred i det internationella systemet. Skriftligt prov.
Beth bennet

suor angelica libretto
mdd mdr timeline
vattenväxt i kruka
heroma laholm jobb
biological anthropology

Internationella relationer teoretiska perspektiv - SlideShare

Tonvikten ligger på olika teoretiska perspektiv (huvudsakligen från litteraturen inom Internationella Relationer) och hur de kan förklara olika aktörers  I kursen kommer du att få lära dig mer om globalisering, mänskliga rättigheter, konflikter och konfliktlösning, nationalism, teoretiska perspektiv och hur allt detta  Huvudområde: Internationella relationer visa hur olika teoretiska perspektiv på utrikespolitiska policyval och utrikespolitiskt beslutsfattande kan användas för  av N Delay · 2018 — söka hur EU skapar sin internationella identitet. internationella relationer.