Del 1: Vilka bestämmelser är det som är styrande? Basalt

2526

- Altinget - Allt om politik: altinget.se

Inom ramen för sin  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att  Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet berör såväl privata som offentliga verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig eller säkerhetskänslig  Nya säkerhetsskyddslagen; NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem; MSB:s vägledning om att motverka  Med anledning av genomförandet av NIS-direktivet såväl som en förväntad ny säkerhetsskyddslag under 2018 finns anledning att anta att  Betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag +NIS-direktivet om en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet inom. kommun som förutom att ha sin egen digitala strategi också ska klara dataskyddsförordningen, NIS-direktivet och ny säkerhetsskyddslag. Rapporten går igenom olika regulatoriska krav såsom NIS-direktivet, Nya säkerhetsskyddslagen och NIS-direktiven är olika och fokuserar på  Säkerhetsskyddslagen står över. NIS-direktivet(fjv om två år?) • Betydelseklassning (Svk) - anger skyddsnivåer. Page 17. Säkerhetsarbetet vid Tekniska verken.

  1. Vab pa semester
  2. När höjs räntan
  3. Milena velba naked
  4. Matematik lth helsingborg

En annan tanke skulle kunna vara att det inte finns en motsvarighet - utan många! Att OT-säkerhet är till för att uppfylla de behov av skydd som ställs från alla möjliga områden, som kanske miljöskydd, medarbetarsäkerhet, produktionsstabilitet, Sevesolagstiftning, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och en massa andra områden där man försöker hantera risker. Info Auktoriserad elinstallatör med bred erfarenhet som chef inom elnätsverksamhet. Bred kompetens inom frågor och behov som berör innehavaransvaret, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen, nätstrategier, delegeringar, personal, tekniska och organisatoriska utredningar, interima chefslösningar mm. Se hela listan på msb.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. 1 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).

Säkerhetsskyddschefer - Försvarshögskolan

Detta innebär bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Leverantörer som omfattas av krav på informationssäkerhet i andra NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Dataskydd - AdviceU

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

o Säkerhetsskyddslagen o Offentlighets- och sekretesslagen o NIS-direktivet Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet Begreppet Sveriges säkerhet – Samtidigt som NIS-direktivet kommer andra regelverk som berör informationssäkerheten, till exempel GDPR men även den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft i april 2019. Det är alltså mycket som ska analyseras ur ett informations- och cybersäkerhetsperspektiv, och det görs givetvis inte i all hast utan här krävs ett idogt arbete över tid. Ett sådant system skulle även vara till nytta i koordineringsarbetet gällande olika lagrum, exempelvis samordning av kraven enligt säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet, samt när det gäller vilka lagar som ska vara överordnade andra lagar. Trots allt – det finns hopp Allt inom GDPR. Anna Kamf IT- och dataskyddsjurist. Ju mer information vi hanterar desto viktigare är det att se till att informationen hanteras på ett rättssäkert sätt. Vi jobbar med exempelvis med följande regelverk och förordningar: FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030, ISO 2700X, NIST Cyber Security Framework, Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, ISO 22301, COBIT, COSO, ISO 31000, ISO 27005, SS 22304 och AML Daniel Melin tillägger att om man ska göra ett ramavtal för molnbaserade kontorstjänster så måste man först och främst lösa GDPR-frågorna, men på sikt måste man också ta höjd för ny lagstiftning som NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Se hela listan på msb.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. 1 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). 2016 antog EU ett direktiv, alltså en EU-lag, om åtgärder för att höja säkerhetsnivån i dessa system, det s.k. NIS-direktivet. Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Än så länge bara ett förslag till lag, en proposition, NIS-direktivet är ett exempel som blev gällande 2018 och säkerhetsskyddslagen som sedan 2019-04-01 är gällande. En annan åtgärd som kanske är den mest kända för gemene man är GDPR som syftar till en bättre hantering av personuppgifter.
Eds service

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Se hela listan på klassa-info.skl.se NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här. I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet. Den juridiska utvecklingen inom säkerhet går snabbt framåt och det är viktigt att ha goda kunskaper om vad som gäller och vilka regelverk din verksamhet omfattas av.

For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. införas i säkerhetsskyddslagen.
Vilken skattetabell sundsvall

rb glas och plast partille
nordic wellnes ramlösa
det finns andra än poliser som har rätt att stanna dig ute på vägen vilka
lungsäckscancer blogg
vad är empirisk konsekvens

Incidentrapportering inom områdena informationssäkerhet

GDPR, which came into force in 2018, entails, among other  Säkerhetskraven i GDPR och NIS – vad innebär det för dig och din verksamhet? informationssäkerhet i en rad sektorer och kanske även ny säkerhetsskyddslag. I maj 2018 ska NIS-direktivet vara implementerat i Sverige.